Serwis poświęcony automatyce budynkowej
Automatyka Budynkowa

1 Kwiecień 2020 - Witamy

Artykuły branżowe
Artykuły
Katalog branżowy
Katalog
branżowy
Baza firm
Baza firm
Kalendarz
Kalendarz
Forum
Forum
Kontakt
Kontakt
Menu

TOP5 Produkty

TOP5 Firmy

Kalendarz wydarzeń
Kwiecień 2020

PnWtŚr CzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   


Artykuły » Wymogi udziału OZE w bilansie energii zużytej w nowym lub modernizowanym budynku

Środowiska reprezentujące branżę instalacyjno-grzewczą, oraz Odnawialne Źródła Energii są zaniepokojona przedłużaniem się prac nad regulacjami mającymi na celu rozwój szerokiego zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz rozproszonych źródeł energii w Polsce. Dotyczy to zarówno ustawy o OZE, jak też zmian w ustawie Prawo Energetyczne czy też zmian w PRawie Budowlanym. Na pozytywny efekt wdrażanych obecnie przepisów będzie trzeba poczekać kilka lat, dlatego ważne jest, jakie regulacje mają być wprowadzone obecnie. Z niepokojem obserwujemy opóźnienia i pewien bezwład związany z pracami nad Ustawą o OZE, na którą czeka cała branża.

W projektowanych zmianach o Prawie Energetycznym, zabrakło naszym zdaniem ważnego zapisu mówiącego o minimalnym udziale procentowym energii elektrycznej, ciepła lub paliw wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, w bilansie energii zużytej w nowych lub modernizowanych budynkach. Podczas wcześniejszych prac nad rządowym projektem ustawy OZE, proponowany był udział w wysokości 18,5%. Proponowany tylko 13% udział energii z OZE w bilansie energii zużytej w budynku wydaje się stosunkowo niewielki w odniesieniu do potrzeb i celów OZE, które mamy jako Kraj osiągnąć, jednak uważamy, że taki udział OZE wskazany w poprawce do ustawy jest pewnym minimum, które musi być zagwarantowane i stanowić kompromis, godzący zarówno interesy Państwa, jego obywateli i zaangażowanych w ten proces różnych gałęzi przemysłu.

Równocześnie chcemy zwrócić uwagę na to, że proponowane 13% w niedalekiej przyszłości może okazać się niewystarczające, dlatego należałoby takżę niezaleźnie od w/w propozycji przewidzieć mechanizmy pozwalające na zwiększenie udziału OZE w bilansie zużytej energii w nowych i modernizowanych budynkach tak, aby dopasować regulacje prawne do panujących w danym czasie potrzeb.

Brak wprowadzenia zapisu wymiernego określenia udziału OZE w ustawie Prawo Energetyczne, stanowiłoby wyraźny krok wstecz, jeśli chodzi o wsparcie dla rozwoju zastosowania OZE w Polsce.

Od ok. 2 lat, począwszy od wprowadzenia ustawy o Efektywności Energetycznej obserwujemy działania mające na celu ograniczenia możliwości rozwoju wytwarzania ciepła ze źródeł rozproszonych, zarówno wytwarzanego w OZE jak i w nowoczesnych, konwencjonalnych, efektywnych energetycznie urządzeniach na korzyść energetyki systemowej.

Warto tutaj przypomnieć, żę obecnie prawie połowa zużywanej energii końcowej w Unii Europejskiej jest związana z generowaniem ciepła i chłodu.

Zużycie energii na cele ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej ma zasadnicze znaczenie w bilansie energetycznym. Ten sektor zużycia energii nazywany jest przez ekspertów "śpiącym gigantem" (termin użyty przez EREC European Renewable Enrgy Council). Statystyczne zużycie energii w sektorze budynków stanowi ok. 47% całego zużycia energii końcowej w krajach Unii Europejskiej. (Źródło: European TEchnology Platform on Renewable Heating and Cooling (RHC-Platform) na podstawie publikacji Komisji Europejskiej "EU energy in Figures Statistical Pocketbook 2012"). Podobnie jak w innych krajach europejskich, zużycie ciepła w budynkach w Polsce jest wartością kluczową. Według danych z raportu "Szóste Paliwo - Polacy o oszczędzaniu energii" w Polsce zużycie energii w budynkach w 2005r. wynosiło 40% całego zużycia energii w skali kraju. Z tego ponad 85% energii zużywanej w budynkach Unii Europejskiej i w Polsce to energia związana z ogrzewaniem i wodą.

Dlatego, w imieniu 8 organizacji Branży Grzewczej i Odnawialnych Źródeł Energii: Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG), Polskiej Organizacji Rozwoju TEchnologii Pomp Ciepła (PORT PC), Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (PSPC) i Stowarzyszenia Klaster 3x20, Polskiej Korporacji TEchnik SGGiK, Polskiej Izby Biomasy i Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej PIGEO i Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej i Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego przekazaliśmy do właściwych władz nasze propozycje dotyczące treści ustawy Prawo Energetyczne i powiązanych z nim ustaw, mając na celu ochronę udziału co najmniej 13% energii elektrycznej, ciepła lub paliw wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii w bilansie energii zużytej w budynku.

Proponowany przez nasze środowisko zapis prawny o charakterze implementującym, wynika z brzmienia art. 13 ust. 4 tiret 3 dyrektywy 2009/28/WE, który stanowi, iż "najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014r. państwa członkowskie wprowadzją w swoich przepisach i kodeksach prawa budowlanego lub w inny sposób mający równoważny skutek, w stosownych przypadkach, wymóg wykorzystania w nowych budynkach i budynkach już istniejących poddawanych generalnemu remontowi minimalnego poziomu energii ze źródeł odnawialnych. Państwa członkowskie umożliwiają osiągnięcie tego minimalnego poziomu między innymi przez wykorzystywanie w systemach lokalnego ogrzewania lub chłodzenia znacznego udziału energii z odnawialnych źródeł energii". Ilość energii z OZE powinna być określona w sposób wymierny.

Mamy nadzieję, że zebrane przez nas spostrzeżenia znajdą uznanie u Decydentóe i przyczynią się do zbudowania od początku dobrego prawa dotyczącego OZE w Polsce. Natomiast z niepokojem obserwujemy, że proces decyzyjny na różnych szczeblach zmierza do opóźnienia rozwoju OZE i Energetyki Rozproszonej w Polsce - rozwoju, którego nie można zatrzymać, ale można skutecznie hamować.

Warszawa, 15.03.2013r.

Janusz Starościk - SPIUG, Paweł Lachman - PORT PC, prof. Brunon Grochnal - PSPC, prof, Jan Popczyk - Stowarzyszenie Klaster 3x20, Tomasz Malowany - SGGiK, Michał Ćwil - PIGEO, Ryszard Gajewski - PIB, dr. Stanisław M. Pietruszko - Polskie Towarzystwko Fotowoltaiki, prof. Beata Kępińska - PSG, prof. Dorota Chwieduk - PTES.


Dodano: 15.04.2013

SKLEP INTERNETOWY


Nowości w kataloguPARTNERZY SERWISU