Serwis poświęcony automatyce budynkowej
Automatyka Budynkowa

3 PaĽdziernik 2023 - Witamy

Artykuły branżowe
Artykuły
Katalog branżowy
Katalog
branżowy
Baza firm
Baza firm
Kalendarz
Kalendarz
Forum
Forum
Kontakt
Kontakt
Menu

TOP5 Produkty

TOP5 Firmy

Kalendarz wydarzeń
PaĽdziernik 2023

PnWt¦r CzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     


Artykuły » Wymogi udziału OZE w bilansie energii zużytej w nowym lub modernizowanym budynku

Środowiska reprezentujące branżę instalacyjno-grzewczą, oraz Odnawialne Źródła Energii są zaniepokojona przedłużaniem się prac nad regulacjami mającymi na celu rozwój szerokiego zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz rozproszonych źródeł energii w Polsce. Dotyczy to zarówno ustawy o OZE, jak też zmian w ustawie Prawo Energetyczne czy też zmian w PRawie Budowlanym. Na pozytywny efekt wdrażanych obecnie przepisów będzie trzeba poczekać kilka lat, dlatego ważne jest, jakie regulacje mają być wprowadzone obecnie. Z niepokojem obserwujemy opóźnienia i pewien bezwład związany z pracami nad Ustawą o OZE, na którą czeka cała branża.

W projektowanych zmianach o Prawie Energetycznym, zabrakło naszym zdaniem ważnego zapisu mówiącego o minimalnym udziale procentowym energii elektrycznej, ciepła lub paliw wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, w bilansie energii zużytej w nowych lub modernizowanych budynkach. Podczas wcześniejszych prac nad rządowym projektem ustawy OZE, proponowany był udział w wysokości 18,5%. Proponowany tylko 13% udział energii z OZE w bilansie energii zużytej w budynku wydaje się stosunkowo niewielki w odniesieniu do potrzeb i celów OZE, które mamy jako Kraj osiągnąć, jednak uważamy, że taki udział OZE wskazany w poprawce do ustawy jest pewnym minimum, które musi być zagwarantowane i stanowić kompromis, godzący zarówno interesy Państwa, jego obywateli i zaangażowanych w ten proces różnych gałęzi przemysłu.

Równocześnie chcemy zwrócić uwagę na to, że proponowane 13% w niedalekiej przyszłości może okazać się niewystarczające, dlatego należałoby takżę niezaleźnie od w/w propozycji przewidzieć mechanizmy pozwalające na zwiększenie udziału OZE w bilansie zużytej energii w nowych i modernizowanych budynkach tak, aby dopasować regulacje prawne do panujących w danym czasie potrzeb.

Brak wprowadzenia zapisu wymiernego określenia udziału OZE w ustawie Prawo Energetyczne, stanowiłoby wyraźny krok wstecz, jeśli chodzi o wsparcie dla rozwoju zastosowania OZE w Polsce.

Od ok. 2 lat, począwszy od wprowadzenia ustawy o Efektywności Energetycznej obserwujemy działania mające na celu ograniczenia możliwości rozwoju wytwarzania ciepła ze źródeł rozproszonych, zarówno wytwarzanego w OZE jak i w nowoczesnych, konwencjonalnych, efektywnych energetycznie urządzeniach na korzyść energetyki systemowej.

Warto tutaj przypomnieć, żę obecnie prawie połowa zużywanej energii końcowej w Unii Europejskiej jest związana z generowaniem ciepła i chłodu.

Zużycie energii na cele ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej ma zasadnicze znaczenie w bilansie energetycznym. Ten sektor zużycia energii nazywany jest przez ekspertów "śpiącym gigantem" (termin użyty przez EREC European Renewable Enrgy Council). Statystyczne zużycie energii w sektorze budynków stanowi ok. 47% całego zużycia energii końcowej w krajach Unii Europejskiej. (Źródło: European TEchnology Platform on Renewable Heating and Cooling (RHC-Platform) na podstawie publikacji Komisji Europejskiej "EU energy in Figures Statistical Pocketbook 2012"). Podobnie jak w innych krajach europejskich, zużycie ciepła w budynkach w Polsce jest wartością kluczową. Według danych z raportu "Szóste Paliwo - Polacy o oszczędzaniu energii" w Polsce zużycie energii w budynkach w 2005r. wynosiło 40% całego zużycia energii w skali kraju. Z tego ponad 85% energii zużywanej w budynkach Unii Europejskiej i w Polsce to energia związana z ogrzewaniem i wodą.

Dlatego, w imieniu 8 organizacji Branży Grzewczej i Odnawialnych Źródeł Energii: Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG), Polskiej Organizacji Rozwoju TEchnologii Pomp Ciepła (PORT PC), Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (PSPC) i Stowarzyszenia Klaster 3x20, Polskiej Korporacji TEchnik SGGiK, Polskiej Izby Biomasy i Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej PIGEO i Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej i Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego przekazaliśmy do właściwych władz nasze propozycje dotyczące treści ustawy Prawo Energetyczne i powiązanych z nim ustaw, mając na celu ochronę udziału co najmniej 13% energii elektrycznej, ciepła lub paliw wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii w bilansie energii zużytej w budynku.

Proponowany przez nasze środowisko zapis prawny o charakterze implementującym, wynika z brzmienia art. 13 ust. 4 tiret 3 dyrektywy 2009/28/WE, który stanowi, iż "najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014r. państwa członkowskie wprowadzją w swoich przepisach i kodeksach prawa budowlanego lub w inny sposób mający równoważny skutek, w stosownych przypadkach, wymóg wykorzystania w nowych budynkach i budynkach już istniejących poddawanych generalnemu remontowi minimalnego poziomu energii ze źródeł odnawialnych. Państwa członkowskie umożliwiają osiągnięcie tego minimalnego poziomu między innymi przez wykorzystywanie w systemach lokalnego ogrzewania lub chłodzenia znacznego udziału energii z odnawialnych źródeł energii". Ilość energii z OZE powinna być określona w sposób wymierny.

Mamy nadzieję, że zebrane przez nas spostrzeżenia znajdą uznanie u Decydentóe i przyczynią się do zbudowania od początku dobrego prawa dotyczącego OZE w Polsce. Natomiast z niepokojem obserwujemy, że proces decyzyjny na różnych szczeblach zmierza do opóźnienia rozwoju OZE i Energetyki Rozproszonej w Polsce - rozwoju, którego nie można zatrzymać, ale można skutecznie hamować.

Warszawa, 15.03.2013r.

Janusz Starościk - SPIUG, Paweł Lachman - PORT PC, prof. Brunon Grochnal - PSPC, prof, Jan Popczyk - Stowarzyszenie Klaster 3x20, Tomasz Malowany - SGGiK, Michał Ćwil - PIGEO, Ryszard Gajewski - PIB, dr. Stanisław M. Pietruszko - Polskie Towarzystwko Fotowoltaiki, prof. Beata Kępińska - PSG, prof. Dorota Chwieduk - PTES.


Dodano: 15.04.2013

SKLEP INTERNETOWY


Nowości w kataloguPARTNERZY SERWISU