instalacje słaboprądowe, automatyka budynkowa, woda lodowa, wentylacja, klimatyzacja, opis realizacji, kontrola dostępu, rejestracja czasu pracy, przykładowy budynek, Elektrotim, telewizja przemysłowa,
Automatyka Budynkowa

24 Marzec 2019 - Witamy

Artykuły branżowe
Artykuły
Katalog branżowy
Katalog
branżowy
Baza firm
Baza firm
Kalendarz
Kalendarz
Forum
Forum
Kontakt
Kontakt
Menu

TOP5 Produkty

TOP5 Firmy

Kalendarz wydarzeń
Marzec 2019

PnWtŚr CzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Artykuły » Instalacje słaboprądowe w budownictwie przemysłowym

Instalacje słaboprądowe odgrywają coraz większą rolę w projektach inwestycyjnych budownictwa przemysłowego. Zarówno systemy automatyki budynkowej jak i systemy bezpieczeństwa stały się już standardem.

Artykuł prezentuje niektóre z funkcjonalności i korzyści uzyskanych w wyniku zastosowania szeroko rozumianych instalacji słaboprądowych w budynku przemysłowym.
Jako przykład rozwiązania posłużyła jedna z realizacji firmy Elektrotim, którą spółka wykonała od etapu projektu, aż po oddanie inwestycji do użytku.


Głównym założeniem projektu była pełna integralność systemowa. Taka cecha systemu oznacza, że wszystkie instalacje zabudowane na obiekcie muszą posiadać możliwość wymiany informacji pomiędzy sobą oraz umieć wykorzystywać uzyskane informacje do dalszych działań.


Punktem centralnym zrealizowanego systemu został redundantny serwer bezpieczeństwa wyposażony w oprogramowanie zarządcze oraz bazę danych typu SQL. Poszczególne systemy bezpieczeństwa i komfortu skomunikowano z serwerem, z wykorzystaniem sieci ethernet. Systemy wykonawcze dobrane zostały pod kątem otwartości protokołów komunikacyjnych, tj. LON, ModBus, BacNet. Zastosowana architektura systemu pozwala na łatwą i stosunkowo tanią rozbudowę instalacji.


Systemy


Specyfika obiektu oraz wymagania inwestora pozwoliły na zastosowanie wielu systemów odpowiedzialnych zarówno za bezpieczeństwo, jak i komfort. Poniżej pokrótce zostały opisane najważniejsze z nich.


System kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy


System został zaimplementowany w celu ograniczenia niepowołanego ruchu osobowego na obiekcie oraz rejestracji czasu pracy pracowników produkcyjnych.


Realizowany obiekt podzielony został na cztery strefy kontroli dostępu:

 • część biurowo-socjalną,
 • część produkcyjną,
 • część magazynową,
 • teren zewnętrzny.


Zastosowano czytniki dużego i średniego zasięgu pracujące w paśmie częstotliwości 125 KHz. Czytniki o dużym zasięgu umieszczono na głównych ciągach komunikacyjnych, wcelu ułatwienia poruszania się osób uprawnionych.


Dostęp do chronionych części obiektu przyznawany jest na podstawie potwierdzenia wpisu do bazy danych użytkownika wraz z jego indywidualnym poziomem dostępu. Wszystkie chronione przejścia wykonane zostały w technologii dwustronnej, tzn. wejście i wyjście z pomieszczenia jest kontrolowane.
Dzięki takiej konfiguracji możliwe jest zaprogramowanie funkcji "anti-passback"- warunkiem koniecznym do wyjścia jest wejście. Funkcja ta umożliwia kontrolowanie miejsca pobytu pracownika oraz dokładną jego lokalizację. Zapobiega również problemowi nielegalnych wejść przy użyciu pożyczonej karty.


Dodatkowo system kontroli dostępu rozbudowano o funkcję RCP, która pozwala na rejestrację czasu pracy pracowników godzinowych. W tym celu zabudowano dedykowane czytniki, które umożliwiają podanie powodu wyjścia pracownika (we/wy prywatne, we/wy służbowe). Baza danych systemu RCP zintegrowana została z systemem zarządzania firmą. Umożliwia to automatyczne rozliczenia czasu i naliczanie należnego wynagrodzenia.


Wszystkie informacje oraz statusy przejść kontrolowanych przesyłane są do serwera głównego.
Na podstawie danych zebranych z rozproszonych sterowników, system informuje obsługę o aktualnym stanie obiektu, za pomocą wyświetlanych obrazów i grafik na monitorze. Jednocześnie stale analizuje występujące zagrożenia, zgodnie z zaprogramowanymi algorytmami.


System telewizji przemysłowej


System zaprojektowano w celu ochrony wizyjnej wybranych obszarów oraz potwierdzeń alarmowych z innych systemów automatyki.


Obiekt podzielono na dwie strefy dozorowe:

 • teren wewnętrzny
 •  teren zewnętrzny.


Ciągi główne obszaru zabezpieczone zostały przy użyciu dualnych kamer stacjonarnych o wysokiej czułości. Natomiast obszary produkcyjne chronione są z wykorzystaniem kamer szybkoobrotowych, wyposażonych w 32-krotny zoom optyczny.


Sygnały wizyjne z poszczególnych kamer wprowadzane są do rejestratorów poprzez krosownice wizyjne. Wszystkie rejestrowane obrazy przekazywane są do głównego serwera bezpieczeństwa.
System zapewnia również przekazywanie obrazu wizji z dowolnej kamery systemu TV dozorowej poprzez jedno z wyjść wizji krosownicy wizyjnej na stanowisko stacji roboczej, przez co możliwa jest identyfikacja osób w systemie kontroli dostępu.


System HVAC


Szerszego omówienia wymaga zastosowany w inwestycji system HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning) - odpowiedzialny za utrzymanie prawidłowych reżimów temperaturowo-wilgotnościowych na obiekcie oraz monitoring urządzeń pomocniczych.


Zakres jego działania obejmuje automatykę następujących elementów:

 •  źródło ciepła (węzeł cieplny),
 • źródła chłodu (agregaty wody lodowej),
 • centrale wentylacyjne,
 • wentylatory nawiewne i wywiewne wentylacji bytowej,
 • aparaty grzewczo-wentylacyjne,
 • kurtyny powietrzne,
 • pompownie ścieków,
 • liczniki ciepła i chłodu,
 • wodomierze wody zimnej.


System automatyki zapewnił sterowanie i monitoring instalacji i urządzeń w zakresie wynikającym z potrzeb użytkownika oraz możliwości urządzeń automatyki i podsystemów. Dla zapewnienia możliwie największej funkcjonalności systemy automatyki instalacji mechanicznych zostały wyposażone w urządzenia z otwartym protokołem komunikacyjnym, tj. LON, BacNet, Modbus. Urządzenia mechaniczne, które zostały dostarczone zwłasnymi sterownikami (np. agregaty wody lodowej) oraz wszelkiego rodzaju liczniki ciepła i chłodu, analizatory sieci, które mają być włączane do systemu, zostały wyposażone przez dostawców w interfejsy komunikacyjne.


Dostawcy "prostych" urządzeń (tj. aparaty grzewczo-wentylacyjne, kurtyny powietrzne) wyposażyli je w styki bezpotencjałowe do monitorowania stanu pracy/awarii. Wodomierze i liczniki energii elektrycznej, które były włączane do automatyki, wyposażone zostały w wyjścia impulsowe.


Funkcjonalności


Dzięki integracji uzyskano wiele funkcjonalności bazujących na możliwościach poszczególnych elementów i całości systemu.


Centrale wentylacyjne:

 • regulacja temperatury powietrza nawiewanego z ograniczeniem temperatury minimalnej i maksymalnej,
 • regulacja wilgotności powietrza nawiewanego,
 • regulacja wydajności central,
 • zabezpieczenie nagrzewnic wodnych przed zamarzaniem,
 • zabezpieczenie rekuperatorów przed zaszronieniem,
 • sygnalizacja zabrudzenia filtrów i sprężu wentylatorów,
 • sygnalizacja stanu pracy i awarii falowników wentylatorów,
 • sygnalizacja stanu pracy i awarii pomp obiegowych
 • optymalizacja zużycia ciepła i chłodu (ogrzewanie i chłodzenie nocne, odzysk ciepła i chłodu),
 • alarmowanie o przekroczeniach dopuszczalnych parametrów pracy,
 • awaryjne wyłączanie centrali w przypadku pożaru,
 • monitoring wszystkich parametrów pracy,
 • załączanie, zmiany nastaw, harmonogramów czasowych.


Węzeł cieplny:

 •  regulacja temperatury wody grzewczej na wyjściu z wymiennika z ograniczeniem minimalnej i maksymalnej temperatury wody,
 • regulacja temperatury wody grzewczej na zasilaniu instalacji c.o. w zależności od temperatury zewnętrznej (według krzywej grzewczej) z ograniczeniem minimalnej i maksymalnej temperatury wody,
 • regulacja temperatury ciepłej wody użytkowej na wyjściu z wymiennika lub przygotowywanej w podgrzewaczach pojemnościowych,
 • sygnalizacja stanu pracy i awarii pomp obiegowych,
 • optymalizacja zużycia wody sieciowej (ograniczanie temperatury na wyjściu z wymiennika w okresie nocnym i opcjonalnie w przypadku zbliżania się wartości szczytowych mocy cieplnej),
 • alarmowanie o przekroczeniach dopuszczalnych parametrów pracy,
 • monitoring wszystkich parametrów pracy,
 • załączanie, zmiany nastaw, harmonogramów czasowych.

Instalacja wody lodowej:

 • regulacja temperatury wody na wyjściu z agregatów wody lodowej lub dry-coolerów (poprzez własne regulatory),
 • sterowanie kaskadą agregatów w funkcji zapotrzebowania na chłód z zapewnieniem równomiernego czasu pracy urządzeń (poprzez własne regulatory),
 • zabezpieczenie agregatów przed brakiem przepływu (poprzez własne regulatory),
 • sterowanie układem uzupełniania wody w instalacji,
 • sygnalizacja stanu pracy i awarii agregatów chłodniczych i dry-coolerów,
 • sygnalizacja stanu pracy i awarii pomp obiegowych,
 • optymalizacja zużycia energii elektrycznej (ograniczanie mocy agregatów w okresie nocnym i w przypadku zbliżania się wartości szczytowych poboru energii elektrycznej),
 • alarmowanie o przekroczeniach dopuszczalnych parametrów pracy,
 • awaryjne wyłączanie instalacji w przypadku pożaru,
 • monitoring wszystkich parametrów pracy,
 • załączanie, zmiany nastaw, harmonogramów czasowych.


Aparaty grzewczo-wentylacyjne, kurtyny powietrzne itp.:

 • sygnalizacja awarii urządzenia,
 • załączanie urządzeń " automatyczne.

Pompownia:

 • sygnalizacja awarii urządzenia


Zalety i korzyści instalacji


Do głównych cech eksploatacyjnych budynku uzyskanych w wyniku zaimplementowania systemów bezpieczeństwa i komfortu należą:

 • możliwość ograniczenia zużycia energii elektrycznej, gazu oraz zimnej i ciepłej wody dzięki optymalnej pracy instalacji wentylacji, ciepła i chłodu,
 • optymalne i komfortowe warunki eksploatacji budynku z możliwością pełnej kontroli i prognozowania kosztów eksploatacji
 • możliwość opracowania skutecznych, nowoczesnych procedur alarmowych i ewakuacyjnych w przypadku sytuacji awaryjnych oraz stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, dzięki pełnej, aktualnej informacji o stanie obiektu,
 • maksymalne uproszczenie i usprawnienie systemu zarządzania i monitoringu obiektu, kompleksowa organizacja raportowania i archiwizacji danych dotyczących funkcjonowania całego obiektu, możliwość przesyłania danych i raportów do innych baz danych i systemów informatycznych,
 • elastyczny i wielopoziomowy dostęp do systemu,
 • dowolność i elastyczność w tworzeniu logicznie oddzielonych podsystemów, odrębnie zarządzanych przez innego użytkownika,
 • łatwość rozbudowy systemu.


Krzysztof Wójcikowski
Elektrotim S.A.


Dodano: 9.06.2009

SKLEP INTERNETOWY


Nowości w kataloguPARTNERZY SERWISU