standard 10GBase-T, Ethernet, 10Gbit, światłowód, sieci komputerowe, okablowanie strukturalne, nowości, pomiar parametru AlienCrosstalk AXTLK, ekranowanie, moduły, Emiter, automatyka
Automatyka Budynkowa

21 Marzec 2019 - Witamy

Artykuły branżowe
Artykuły
Katalog branżowy
Katalog
branżowy
Baza firm
Baza firm
Kalendarz
Kalendarz
Forum
Forum
Kontakt
Kontakt
Menu

TOP5 Produkty

TOP5 Firmy

Kalendarz wydarzeń
Marzec 2019

PnWtŚr CzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Artykuły » Okablowanie strukturalne w kategorii 6A

 Okablowanie strukturalne w kategorii 6A

Rozwój aplikacji sieciowych oraz wzrost zapotrzebowania na wielkość pasma generowany przez aplikacje spowodował potrzebę powstania nowych, szybszych standardów transmisji danych w sieciach komputerowych. Przyczynił się do tego m.in. rozwój oprogramowania wykorzystującego usługi sieciowe oraz wykorzystywanie protokołów transmisji strumieniowej danych dźwiękowych (VOIP, radio internetowe) i wideo, w połączeniu ze stosowaniem oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwami w technologii klient/serwer. Nie bez znaczenia jest także powszechne wykorzystanie przez firmy internetu. Najbardziej zauważalny i najszybciej odczuwalny wzrost zapotrzebowania na pasmo transmisji nastąpił zwłaszcza w centrach przetwarzania danych.
Z powodu zmieniających się oczekiwań użytkowników sieci firma Emiter rozpoczęła prace nad torem transmisyjnym 10Gb Ethernet. Projekt został zakończony w końcu lipca 2008 roku, standard opracowanego rozwiązania potwierdzono odpowiednimi
certyfikatami.

Nowy standard


Dotychczasowe technologie transmisji w sieciach miedzianych (1000-BaseTX w klasie E dla okablowania w kategorii 6) okazują się niewystarczające dla obecnych potrzeb, a nowo opracowany standard, czyli klasa F dla okablowania w kategorii 7, w którym jest dopuszczalna transmisja w standardzie 10GBase-T, pociąga za sobą zmianę standardów nie tylko okablowania, ale także gniazd i sposobu budowy sieci.
W wyniku tego, pomimo dostępności już od jakiegoś czasu na rynku kabli zgodnych z kategorią 7, sieci oparte na tym rozwiązaniu są nadal rzadkością. W związku z tym podjęto prace nad nowym standardem umożliwiającym transmisje 10GBase-T przy pełnej długości toru transmisji 100 m. W ich wyniku zatwierdzona została nowa klasa EA wykorzystująca do transmisji okablowanie kategorii 6A (pasmo do 500 MHz) ñ rozwiązanie zgodnie z normą IEEE 802.3an.
Poprzez wprowadzenie transmisji z pełną prędkością na odległość 100 m, tak jak ma to miejsce w niższych klasach, istnieje możliwość zastosowania tego typu rozwiązań zarówno w centrach gromadzenia i obróbki danych, jak i do łączenia urządzeń końcowych pracujących w sieci. Dodatkowo możliwe jest także obniżenie kosztów inwestycji poprzez rezygnację z rozwiązań światłowodowych, które są jeszcze stosunkowo kosztowne, zwłaszcza w przypadku wykorzystywanie ich w okablowaniu poziomym.


Zastosowanie


Największy wzrost zapotrzebowania na duże prędkości transmisji pojawił się w sieciach szkieletowych kampusów i centrach danych. W tych miejscach najszybciej zauważa się wzrost zapotrzebowania klientów na pasmo. Z perspektywy połączeń lokalnych, sieci 10GBase-T mogą się okazać potrzebne w miejscach, gdzie wykorzystywane są aplikacje strumieniowej transmisji danych, VOIP, TVOIP, które stają się w ostatnim czasie coraz bardziej popularne.
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez firmę Alcatel zapotrzebowanie na 10Gbit Ethernet w roku 2006 wynosiło 16%, ale już w 2011 r. osiągnie ono poziom 51% (dla sieci szkieletowej). Wynika z tego, że w niedalekiej przyszłości sieci pracujące z prędkością 10 Gbit/s staną się podstawową i najczęściej budowaną grupą sieci.
Uważa się, że zapotrzebowanie na przepływność linii abonenckiej wynosi aktualnie około 20 Mbit/s w sieci lokalnej. Pomimo, że wcześniejsze standardy transmisji są w stanie spełnić takie wymagania, to warto zauważyć, że gwarantują to tylko w sieci lokalnej dla linii abonenckiej.
Nawet przy transmisji telewizji IP (IPTV) pasmo 50 Mbit/s dla abonenta powinno być jeszcze przez długi czas wystarczające. Pozostałą część pasma, jaką oferują dotychczasowe rozwiązania, można przeznaczyć na transmisję danych w sieci, np. strony internetowe. Spojrzenie na ten problem od strony sieci szkieletowej, gdzie gromadzony jest ruch wielu klientów, pozwala zauważyć potrzebę zwiększenia przepływności szkieletu. Wydaje się więc zasadne, aby zwłaszcza w nowo projektowanych sieciach szkielet był zbudowany w oparciu o sprzęt pracujący zgodnie ze standardem 10Gbase-T.

Wytyczne normy dla 10GBase-T

Zgodnie z wytycznymi normy IEEE 802.3an okablowanie pracujące w standardzie 10GBase-T powinno spełniać między innymi następujące cele:

  • zapewniać format danych i ramek zgodnie z 801.3 w standardzie MAC,
  • zapewniać transmisję w standardzie MAC z pełną prędkością 10 Gbit dla długości toru transmisji 100 m,
  • zapewniać transmisję Full Duplex,
  • zapewniać transmisję za pomocą kabla czteroparowego oraz standardowego złącza RJ45.


Wszystkie te cele zostały osiągnięte dla okablowania w kategorii 6A / klasa EA. Zwłaszcza możliwość wykorzystania złącz RJ45 oraz niezmieniony standard transmisji pozwoliły na szybkie wprowadzenie tego standardu (wprowadzenie klasy F wiąże się ze zmianą rodzaju złącza).


Wymagania techniczne


Jednak zwiększenie pasma, czyli w efekcie prędkości transmisji, spowodowało podniesienie wymogów, jakie stawia się okablowaniu w tej kategorii. Zwiększenie wymagań pociągnęło za sobą zarówno zmianę w budowie fizycznej kabla, jak i w sposobie projektowania, wykonywania i wreszcie pomiarów certyfikujących sieć. Jako przykład można tu podać wartości graniczne przesłuchów FEXT, które dla okablowania w kategorii 5e wynosiły 35 dB dla częstotliwości granicznej 100 MHz, a dla okablowania kategorii 7 przy tej samej częstotliwości wynoszą 72 dB. Dla górnej granicy pasma 500 MHz dla kabla kategorii 7 wartość graniczna FEXT została ustalona na 62 dB. Należy to rozumieć w taki sposób, że przesłuchy dalsze mogą osiągnąć maksymalnie wielkość rzędu 1,58-milionowej części sygnału. Stawia to stosunkowo wysokie wymagania zarówno co do jakości stosowanych urządzeń w sieci i ich zgodności normami, jak i wykonania jej fizycznej struktury.


Pomiary certyfikacyjne


Klasa EA stawia nowe wymagania dla pomiarów w procesie certyfikacji okablowania strukturalnego. Obecnie certyfikacja taka odbywa się w dwóch etapach.
Wpierwszym etapie badane są wszystkie parametry dynamiczne określone w biuletynie TIA/EIA-568-B dla kategorii 6. Mierzona jest długość toru, straty wtrąceniowe (IL), straty odbiciowe, opóźnienia propagacji oraz przesłuchy Next, Power Sum Next, Elfext, Power Sum Elfext. Wszystkie pomiary są przeprowadzane zgodnie z limitami dla kategorii 6 w zakresie pasma 250 MHz, jednak przy rozszerzeniu pasma pomiaru do 500 MHz dla realizacji transmisji zgodnej z 10GBase-T. Pomiary w tym etapie mogą zostać przeprowadzone dowolnym miernikiem dynamicznym mierzącym kategorię 6 (z zastrzeżeniem, że pomiar zostanie wykonany dla pasma 500 MHz), np. Fluke DTX-1800 z oprogramowaniem w wersji 1.3.
Drugi etap jest nowością, która pojawiła się wraz z kategorią 6A. Jest to pomiar parametru AlienCrosstalk (AXTLK). Konieczność pomiarów przesłuchów obcych wynika z faktu, że przy wysokich częstotliwościach transmisji, jakie występują w kasie EA, pojawiają się sprzężenia pomiędzy parami sąsiadujących w wiązce kabli. Wzrasta także wrażliwość na zewnętrzne źródła promieniowania elektromagnetycznego mogące powodować indukowanie się zakłóceń w parach kabla. W przypadku pomiarów parametru AXTLK wymagany jest specjalny miernik lub przystawki do miernika umożliwiające pomiar wpływu na siebie poszczególnych przewodów
w wiązce. W trakcie pomiaru badane są zakłócenie pochodzące z sąsiednich kabli w wiązce, dla każdej pary w testowanym kablu, sumarycznie z wszystkich sąsiadujących kabli w wiązce.
Norma dopuszcza jednak rezygnację z wykonywania pomiarów przesłuchów obcych (AXTLK) w wypadku budowy okablowania w formie ekranowanej. W takim przypadku można pominąć pomiar parametr AXTLK, badając jedynie pozostałe parametry dla pasma 500 MHz zgodnie z TIA/EIA-568-B dla kategorii 6.


Budowa sieci w klasie EA


Aby uchronić się przed wpływem przesłuchów obcych, należy w odpowiedni sposób projektować oraz budować okablowanie strukturalne. Pierwszą możliwą do zastosowania techniką jest ekranowanie sieci. Dzięki zastosowaniu ekranowania obniżany jest wpływ zakłóceń indukujących się w parach, a pochodzących ze źródeł zewnętrznych (urządzenia znajdujące się w pobliżu okablowania) oraz z innych kabli tworzących daną strukturę sieci.


Ogólnie należy unikać tworzenia długich torów za pomocą kabli nieekranowanych UTP. Kable takie mogą być stosowane na niewielkich odległościach (najczęściej wewnątrz centrów przetwarzania danych) do łączenia urządzeń, np. między szafami, przy bardzo dobrych warunkach pracy (niski poziom zakłóceń obcych oraz duże odległości między poszczególnymi torami).


Następną techniką jest zwiększenie odstępu między poszczególnymi przewodami oraz gniazdkami. Zwiększenie odstępu między przewodami spowoduje zmniejszenie się wzajemnych sprzężeń, a co za tym idzie obniżenie AXTLK. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozmieszczenie elementów w panelach, gdzie za blisko umieszczone gniazdka, źle lub wcale nieekranowane, mogą powodować duże sprzężenia między poszczególnymi torami.
Rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie paneli o odpowiedniej konstrukcji oraz ekranowanych gniazd na panelach.


Okablowanie 6A firmy Emiter


Oferta firma Emiter w zakresie okablowania strukturalnego w kategorii 6A zawiera komplet produktów pozwalających na zbudowanie toru transmisji spełniającego wymogi klasy EA.


Moduły keystone RJ45


Moduły keystone RJ45 kat. 6A można stosować z dotychczasowym osprzętem do montażu, zarówno w kanałach kablowych, jak i w puszkach podtynkowych dedykowanych do standardu 45 x 45 mm. Aktualnie w ofercie dostępne są moduły ekranowane, jednak w przyszłości, wraz z rozwojem systemu, planowane jest także wprowadzenie do sprzedaży modułów nieekranowanych.


Panele do szaf 19"


Nowością, w stosunku do dotychczasowej oferty, jest zmiana podejścia do paneli montowanych w szafach 19". Dotychczas panele stanowiły oddzielne, kompletne produkty, spełniające odpowiednie kategorie.
Dla kategorii 6A przewidziano inne rozwiązanie, gdzie zamiast kompletnego panelu 24 lub 48-portowego, trzeba zakupić panel modularny na 24 gniazda typu keystone, do którego należy montować moduły gniazd. Rozwiązanie takie powoduje, że po obydwóch stronach toru transmisji występują dokładnie takie same moduły typu keystone, natomiast w panelach zwiększane są odległości między sąsiadującymi gniazdami. Umożliwia to pełne ekranowanie każdego gniazda zarówno przed wpływem zakłóceń zewnętrznych, jak ma to miejsce w panelach kat. 5e i 6, ale także, co bardzo ważne, ekranowanie wpływu sąsiednich gniazd na siebie nawzajem.
Jest to bardzo ważna cecha, pozwalająca zmniejszyć wartość przesłuchów obcych między torami. Zbudowana w ten sposób sieć nie wymaga pomiarów parametru AXTLK.


Kabel Emiter Net


Innym wprowadzonym rozwiązaniem jest kabel Emiter Net, przewidziany do budowy struktury w klasie EA. Jest to kabel ekranowany kategorii 7. Dzięki zastosowaniu tego produktu, w przyszłości będzie możliwa aktualizacja struktury sieci do kategorii 7 bez konieczności wymiany okablowania, co jest obecnie największym problemem i generuje najwyższe koszty.
Wwypadku zastosowania proponowanych rozwiązań, dla przeprowadzenia aktualizacji sieci konieczna będzie jedynie wymiana modułów keystone na produkty spełniające wymagania kategorii 7.


Ekranowanie


Analizując ofertę firmy Emiter odnośnie okablowania w kategorii 6A łatwo zauważyć, że w chwili obecnej możliwe jest budowanie w oparciu o nią jedynie sieci ekranowanych w klasie EA. Pociąga to za sobą konieczność odpowiedniej dbałości o ciągłość ekranowania i sposób jego wykonania, co będzie miało wpływ na czas i koszt budowy sieci. Jednak dzięki takiemu podejściu, w trakcie certyfikacji sieci można zrezygnować z kłopotliwych i długotrwałych pomiarów przesłuchów obcych. Także w późniejszym działaniu sieć będzie bardziej odporna na zakłócenia pochodzące z zewnętrznych źródeł. Większy wkład pracy w wykonanie okablowania jest rekompensowany mniej kłopotliwą certyfikacją oraz stabilniejszym działaniem całej struktury.


Proponowane rozwiązania są kompatybilne z dotychczasową ofertą firmy, tj. systemem kanałów kablowych z PCW, osprzętem do kanałów kablowych, systemami szybkiego montażu, gniazdami elektrycznymi i szafami teleinformatycznymi. Umożliwia to budowę pełnej struktury teleinformatycznej opartej na sprzęcie jednego producenta.


Dodano: 10.06.2009

SKLEP INTERNETOWY


Nowości w kataloguPARTNERZY SERWISU