Serwis poświęcony automatyce budynkowej
Automatyka Budynkowa

3 PaĽdziernik 2023 - Witamy

Artykuły branżowe
Artykuły
Katalog branżowy
Katalog
branżowy
Baza firm
Baza firm
Kalendarz
Kalendarz
Forum
Forum
Kontakt
Kontakt
Menu

TOP5 Produkty

TOP5 Firmy

Kalendarz wydarzeń
PaĽdziernik 2023

PnWt¦r CzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     


Regulamin Serwisu

Regulamin

1. Informacje ogólne

1.1. Przedmiotem niniejszego regulaminu, zwanego dalej Regulaminem , są zasady i warunki dostępu oraz korzystania z serwisu internetowego prowadzonego pod nazwą http://www.automatyka-budynkowa.com/ i oznaczonego symbolem ISSN 2083-7232, zwanej dalej Serwisem.
1.2. Poniższy dokument stanowi formę porozumienia pomiędzy Serwisem http://www.automatyka-budynkowa.com/ a osobami korzystającymi z jej treści - Użytkownikami.
1.3. Właścicielem oraz operatorem niniejszego Serwisu jest JK Invest sp. z o.o. Pl. Wolności 12 46-100 Namysłów. Celem Serwisu jest przedstawianie informacji dotyczących automatyki budynkowej w Polsce i na świecie, oraz ułatwienie nawiązywania kontaktów komercyjnych.
1.4. Serwis jest zdalnym, zgromadzonym i uporządkowanym w bazach danych zasobem informacji branżowej z dziedziny szeroko rozumianego pojęcia automatyki budynkowej i ma charakter informacyjno –edukacyjno -transakcyjny, a także konsultacyjny.
1.5. Na stronach internetowych Serwisu właściciel Serwisu może umieszczać reklamy i ogłoszenia osób trzecich za ustaloną opłatą i na warunkach ustalonych z osobą zamieszczającą reklamę ogłoszenie lub prezentację. Szczegółowe regulacje znajdują się w dalszej części regulaminu.
1.6. Wszyscy użytkownicy Serwisu mogą przekazać do nieodpłatnego zamieszczenia ogłoszenia w działach serwisu, informacje i artykuły o charakterze informacyjno-edukacyjnym bez cech komercyjnych oraz o treści zgodnej z problematyką serwisu.
1.7. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia informacji, reklamy, projektu prezentacji.
1.8. W szczególności ograniczenie niniejsze dotyczy takich projektów i treści, które mogłyby naruszyć obowiązujące przepisy prawa, dobre imię Serwisu, prawa osób trzecich oraz stabilność działania bazy danych.
1.9. Stosowanie przez Serwis poniższych zasad jest wyrazem poszanowania prywatności osób odwiedzających strony internetowe Serwisu oraz dążeniem do zapewnienia funkcjonowania Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

2. Informacyjny charakter stron www.automatyka-budynkowa.com/wyłączenie odpowiedzialności

2.1. Wszelkie treści umieszczone na stronach administrowanych przez http://www.automatyka-budynkowa.com/ mają jedynie charakter informacji i nie stanowią prawnie wiążącej oferty zawarcia umowy, chyba że wyraźnie zastrzeżono co innego.
2.2. http://www.automatyka-budynkowa.com/ nie gwarantuje, że podawane przez podmioty trzecie na stronach zarządzanych przez Serwis informacje są prawdziwe, aktualne i kompletne. Korzystanie z tych informacji odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika stron administrowanych przez http://www.automatyka-budynkowa.com/.
2.3. W granicach dozwolonych prawem, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone  korzystaniem ze stron http://www.automatyka-budynkowa.com/ czy szkody wynikające z udostępnienia hasła oraz loginu osobom trzecim.
2.4. Serwis zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamieszczanych danych i ich częściowego usuwania, usuwania lub blokowania kont użytkowników oraz wszelkich innych danych, które naruszają warunki regulaminu, wykorzystywania danych teleadresowych użytkowników w celach marketingowo-reklamowych.

3. Odpowiedzialność

3.1. Serwis dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku, z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych.
3.2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za straty mające związek z zamieszczonymi prezentacjami, a spowodowane wadliwym stanem lub niewłaściwym działaniem sieci Internet.
3.3. Podmioty gospodarcze i osoby prywatne zgłaszające materiały do publikacji oświadczają, że posiadają pełne prawa do dysponowania przekazanymi tekstami, ilustracjami, fotografiami i przyjmują odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw do własności intelektualnej spowodowane zamieszczoną prezentacją.
3.4. Przedstawione w serwisie Serwisu opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.
3.5. Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4. Ochrona prywatności

4.1. Dane osobowe podane w przekazanych prezentacjach i ogłoszeniach dostępne są dla odwiedzających strony zawierające te dane. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
4.2. Dane osobowe przekazane w korespondencji z redakcją Serwisu nie są udostępniane osobom trzecim i podlegają pełnej ochronie.
4.3. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis http://www.automatyka-budynkowa.com/ obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
4.4. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Anonimowość

5.1. Osoby przeglądające Serwis http://www.automatyka-budynkowa.com/ pozostają anonimowe, chyba że zdecydują się na skorzystanie z możliwości przesłania do uczestników serwisów zapytania ofertowego, na warunkach określonych regulaminem przesyłania zapytań ofertowych lub dokonają rejestracji w serwisie. Rejestracja jest dobrowolna.
5.2. Informacje zawarte w logach systemowych (w tym adres IP) są wykorzystywane przez http://www.automatyka-budynkowa.com/ jedynie dla celów technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji o charakterze statystycznym.

6. Cookies

6.1. Pliki cookies to pliki tekstowe, które mogą być przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera osoby łączącej się ze stroną internetową, zawierające informacje niezbędne do funkcjonowania serwisów internetowych. Dzięki takim plikom serwer może rozpoznać urządzenie użytkownika, przy ponownym połączeniu.
6.2. Za pomocą plików cookies http://www.automatyka-budynkowa.com/ nie przetwarza i nie przechowuje danych osobowych.
6.3. Pliki cookies są wykorzystywane przez http://www.automatyka-budynkowa.com/ w celach statystycznych, lepszego dopasowania serwisów do potrzeb osób z nich korzystających, czy tworzenia ankiet internetowych (uniknięcie kilkakrotnego wypełnienia ankiety z tego samego komputera).
6.4. Istnieje przy tym możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem takiej zmiany może być jednak utrata możliwości korzystania z niektórych funkcji serwisów branżowych http://www.automatyka-budynkowa.com/.

7. Katalog firm

7.1. Celem wpisów jest prezentacja oraz promocja firm i instytucji.
7.2. Właściciele prawni lub upoważnieni przedstawiciele firm mogą dokonywać wpisu (uaktualnienia) danych firmy w ogólnie dostępnym Katalogu Firm. Dokonanie wpisu jest jednoznaczne ze zgodą na:
• przetwarzanie danych osobowych i danych firmy,
• bezpłatne publiczne udostępnianie danych firmy w formie zapisanej w bazie danych,
• sporadyczne otrzymywanie informacji sygnalnych, zaproszeń, reklam i zapytań ofertowych,. Przesyłane one będą na koszt Serwisu na zarejestrowany w Katalogu adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej.
7.3. Treść wpisów firm i instytucji, a w szczególności ich opisów w Serwisie nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
7.4. Firmy oraz produkty umieszczane w katalogach Serwisu będą wyświetlane według punktów rankingowych.
7.5. Ranking firm oraz produktów jest to ilość wyświetleń danej firmy/produktu, przy czym jedno wyświetlenie to jeden punkt rankingowy. W przypadku posiadania przez kilka firm/produktów tej samej ilości punktów rankingowych pozycje będą wyświetlane alfabetycznie.
7.6. Użytkownik może za dodatkową opłatą (według Cennika) zwiększyć ilość punktów rankingowych, na czas określony.
7.7. Wpisy zostaną usunięte z bazy katalogu firm, jeżeli będą:
• zawierały nielogiczne treści oraz wulgaryzmy,
• zawierały treści pornograficzne,
• zawierały nieaktualną ofertę,
• zawierały reklamę innych serwisów www,
• elementy destabilizujące poprawne wyświetlanie witryny.
7.8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych treści, danych oraz za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie wpisów zamieszczonych w serwisie.
7.9. Zabrania się umieszczania w miejscu przeznaczonym na loga, jakichkolwiek innych plików graficznych nie będących zdjęciami powiązanymi tematycznie z działalnością firmy.
7.10. Zabrania się wpisywania firmy do kategorii nie będącej właściwą dla jej działalności.
7.11. Zabrania się powielania wpisu o tej samej treści.
7.12. Zabrania się umieszczania w treści wpisu i na zdjęciach do nich dodanych, reklamy innych serwisów WWW, a także podawania ich nazwy.
7.13. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do promowania firm, zajmujących się dystrybucją materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
7.14. Zabronione jest korzystanie z publikowanych danych w celach innych niż związanych z przeprowadzeniem transakcji, jak również zabronione jest ich kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.
7.15. Wpis do Katalogu traktowany jest jako wyrażenie zgody na powyższe ustalenia w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z poźn. zm.) oraz innych powiązanych uregulowań prawnych. Osoby nie wyrażające zgody na powyższe ustalenia mają prawo do bezpłatnego usunięcia wpisu.

8. Regulamin przesyłania zapytań ofertowych

8.1. Zapytania ofertowe, które można przesyłać za pośrednictwem umieszczonego na stronach serwisów branżowych formularza zapytania ofertowego (dalej: „formularz”) są przesyłane do wybranych firm, na zasadach określonych niżej, przez Serwis http://www.automatyka-budynkowa.com/ .
8.2. Warunkiem skorzystania z usługi przesyłania zapytań ofertowych jest wypełnienie przez zarejestrowanego użytkownika formularza znajdującego się na stronach administrowanych przez http://www.automatyka-budynkowa.com/ lub przekazanie zapytania inną drogą: faxem, telefonicznie lub e-mailem. Celem prawidłowego wypełnienia formularza należy uzupełnić znajdujące się w nim pola, przy czym pola których wypełnienie jest obowiązkowe oznaczone są gwiazdką. Z chwilą wypełnienia formularza i jego wysłania do http://www.automatyka-budynkowa.com/ lub złożenia zapytania w inny sposób pomiędzy składającym zapytanie a http://www.automatyka-budynkowa.com/ zostaje zawarta na czas nieoznaczony umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi przesyłania zapytań ofertowych. W przypadku złożenia zapytania za pomocą formularza na stronach internetowych administrowanych przez http://www.automatyka-budynkowa.com/ użytkownik otrzymuje potwierdzenie jego rozesłania do wybranych firm, o ile w formularzu podał adres e-mail.
8.3. http://www.automatyka-budynkowa.com/ przesyła otrzymane zapytanie do zarejestrowanych uczestników serwisów branżowych, którzy mogą być zainteresowani dostarczeniem składającemu zapytanie poszukiwanych przez niego produktów lub usług, stosownie do treści zapytania. Wybór zarejestrowanych uczestników serwisów branżowych, do których przesyłane jest zapytanie ofertowe i czasu przesłania zapytania do poszczególnych uczestników serwisów branżowych należy do http://www.automatyka-budynkowa.com/, chyba że autor zapytania zastrzeże inaczej.
8.4. Przed przesłaniem zapytania ofertowego do zarejestrowanych uczestników serwisów branżowych http://www.automatyka-budynkowa.com/ jest uprawniona do weryfikacji prawdziwości i kompletności informacji podanych przez składającego zapytanie w formularzu. W tym celu http://www.automatyka-budynkowa.com/ może skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z wskazaną w formularzu osobą. W ten sam sposób http://www.automatyka-budynkowa.com/ może skontaktować się z składającym zapytanie celem sprecyzowania jego treści.
8.5. http://www.automatyka-budynkowa.com/ nie uczestniczy w przekazywaniu odpowiedzi od uczestników serwisów branżowych do składającego zapytanie ofertowe.
8.6. W związku z tym, http://www.automatyka-budynkowa.com/ nie gwarantuje otrzymania przez składającego zapytanie jakiejkolwiek odpowiedzi, ani nie ponosi odpowiedzialności za treść odpowiedzi kierowanych przez uczestników serwisów branżowych do składającego zapytanie.
8.7. http://www.automatyka-budynkowa.com/ nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy składającym zapytanie a uczestnikami serwisów branżowych, którzy na nie odpowiedzieli. Wobec tego, http://www.automatyka-budynkowa.com/ nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych w następstwie lub w związku z skorzystaniem z formularza zapytania. http://www.automatyka-budynkowa.com/ nie ponosi też odpowiedzialności za inne działania lub zaniechania uczestników serwisów branżowych względem składającego zapytanie.
8.8. Warunkami technicznymi skorzystania z Serwisu oraz jego możliwości przesłania za pośrednictwem http://www.automatyka-budynkowa.com/ zapytania poprzez wysłanie e-maila jest połączenie z siecią Internet oraz posiadanie dostępu do skrzynki e-mail.
8.9. Zakazane jest wprowadzanie przez składającego zapytanie do formularza wszelkich treści o charakterze bezprawnym. W przypadku powzięcia wiedzy o bezprawności takich treści http://www.automatyka-budynkowa.com/ może odstąpić od przekazania zapytania firmom. http://www.automatyka-budynkowa.com/ może odstąpić od przekazania zapytania także w przypadku powzięcia podejrzeń co do wiarygodności treści podanej w formularzu, gdy treść zapytania wykracza poza zakres przedmiotowy Serwisu, gdy zapytanie ma charakter niekomercyjny, a także w innych uzasadnionych okolicznościach.
8.10. Składający zapytanie może po zatwierdzeniu formularza do chwili rozesłania zapytania do zarejestrowanych firm zrezygnować z usługi poprzez wysłanie na adres elektroniczny rezygnacja@www.automatyka-budynkowa.com maila zawierającego: dokładną treść wysłanego za pośrednictwem formularza zapytania oraz wszystkie dane, które były przez niego umieszczone w formularzu zapytania i wyraźne oświadczenie, że rezygnuje z usługi przesyłania zapytania ofertowego. Celem weryfikacji oświadczenia o rezygnacji z usługi przesyłania zapytania ofertowego, http://www.automatyka-budynkowa.com/ uprawniony jest do kontaktowania się z składającym zapytanie za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.
8.11. Reklamacje związane z obsługą zapytania przez http://www.automatyka-budynkowa.com/ powinny być zgłaszane przez składającego zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w poprzednim punkcie. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać: opis problemu, dane osoby bądź firmy zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwa, adres, numer telefonu, adres elektroniczny), numer zapytania ofertowego lub jego dokładną treść.
8.12. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, drogą elektroniczną lub w formie pisemnej.

9. Przetwarzanie danych osobowych w związku z przesyłaniem zapytań ofertowych

9.1. http://www.automatyka-budynkowa.com/ przetwarza dane osobowe osób fizycznych, podane w formularzu zapytania ofertowego, celem świadczenia usługi przesyłania zapytań ofertowych. http://www.automatyka-budynkowa.com/ jest administratorem tych danych.
9.2. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 9.1., odbywa się na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 23 ust.1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych.
9.3. Dane osobowe zbierane od osób składających zapytania ofertowe w imieniu własnym lub występujących w charakterze przedstawicieli firm/instytucji przetwarzane są w celu obsługi złożonego zapytania ofertowego, zgodnie z regulaminem przesyłania zapytań ofertowych oraz obowiązującymi przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych są zarejestrowani uczestnicy serwisów branżowych http://www.automatyka-budynkowa.com/, którym są one udostępniane w celu umożliwienia im przesłania do składającego zapytanie propozycji sprzedaży oferowanych przez siebie produktów lub usług.
9.4. Każdy kto podał swoje dane osobowe przez przesłanie zapytania ofertowego ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych znajdujących się w zbiorze administrowanym przez http://www.automatyka-budynkowa.com/ oraz ich poprawiania i usuwania, po uprzednim jednoznacznym potwierdzeniu swojej tożsamości.
9.5. Podanie danych osobowych przy składaniu zapytania ofertowego jest dobrowolne.

10. Regulamin szczegółowy Forum Czytelników Branżowego Serwisu Internetowego http://www.automatyka-budynkowa.com/

10.1. Regulamin ten precyzuje zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Serwis http://www.automatyka-budynkowa.com/, na rzecz użytkowników prowadzonego przez nią Serwisu internetowego http://www.automatyka-budynkowa.com/, polegającej na umożliwieniu użytkownikom bezpłatnego uczestniczenia w Forum http://www.automatyka-budynkowa.com/ w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na różnorodne tematy dotyczące tematyki Serwisu.
10.2. Dostęp do serwisu Forum http://www.automatyka-budynkowa.com/ posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Ci z użytkowników, którzy założyli uprzednio konto w Serwisie internetowym http://www.automatyka-budynkowa.com/ mogą używać na stronach Forum http://www.automatyka-budynkowa.com/ zarezerwowanych dla nich loginów. Serwis może uwarunkować umożliwienie zamieszczania wpisów na wybranych lub wszystkich kategoriach Forum http://www.automatyka-budynkowa.com/ od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w Serwisie internetowym http://www.automatyka-budynkowa.com/.
10.3. Każdy uczestnik Forum http://www.automatyka-budynkowa.com/ publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach Forum http://www.automatyka-budynkowa.com/.
10.4. Zabrania się umieszczania przez uczestników na łamach Forum http://www.automatyka-budynkowa.com/ treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak też treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.
10.5. Zabrania się też umieszczania przez uczestników na łamach Forum http://www.automatyka-budynkowa.com/ przekazów reklamowych (reklam) oraz informacji o charakterze komercyjnym.
10.6. Serwis ma pełne prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 10.4 i 10.5 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum http://www.automatyka-budynkowa.com/ w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 10.4 i 10.5 regulaminu.
10.7. Użytkownik zamieszczając wpis na stronie Forum http://www.automatyka-budynkowa.com/ przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez Serwis zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt. 10.4 i 10.5 regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez administratora Forum http://www.automatyka-budynkowa.com/ wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.
10.8. Przy publikacji zamieszczonego przez użytkownika wpisu Serwis może publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Serwisu http://www.automatyka-budynkowa.com/ przy zamieszczaniu wpisu. Serwis nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników Forum http://www.automatyka-budynkowa.com/ innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
10.9. Serwis dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum http://www.automatyka-budynkowa.com/ oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
10.10. Serwis zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Forum http://www.automatyka-budynkowa.com/ z treści serwisu http://www.automatyka-budynkowa.com/ bez podawania przyczyn takiego działania.
10.11. Uczestnicy Forum poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach Forum wyrażają zgodę na republikowanie tych treści w Serwisie http://www.automatyka-budynkowa.com/ oraz innych mediach wydawanych przez Serwis, lub mediach, z którymi Serwis współpracuje.


11. Regulamin ogłoszeń i programów

11.1. Niniejszy Regulamin określa zasady umieszczania ogłoszeń w serwisie http://www.automatyka-budynkowa.com/.
11.2. Treść ofert, a w szczególności ich opisów w Serwisie nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
11.3. Ogłoszenie może zostać usunięte jeśli jego treść jest niezgodna z postanowieniem punktu 11.2. zostanie dodane do działu, po uprzednim zaakceptowaniu przez moderatora Serwisu..
11.4. Ogłoszenia zostaną usunięte z bazy ogłoszeń, jeżeli będą:
• zawierały nielogiczne treści oraz wulgaryzmy,
• zawierały treści pornograficzne,
• zawierały nieaktualną ofertę,
• zawierały reklamę innych serwisów www,
• elementy destabilizujące poprawne wyświetlanie witryny.
11.5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych treści, danych oraz za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie.
11.6. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzącymi z przestępstwa.
11.7. Zabrania się umieszczania w miejscu przeznaczonym na zdjęcia oferty, jakichkolwiek innych plików graficznych nie będących zdjęciami oferty.
11.8. Zabrania się jakichkolwiek działań mających na celu zmianę pierwotnej daty wstawienia ogłoszenia do bazy danych.
11.9. Zabrania się wpisywania ofert do kategorii nie będącej właściwą dla treści ogłoszenia.
11.10. Zabrania się powielania ogłoszeń o tej samej treści i tych samych zdjęciach.
11.11. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń i na zdjęciach do nich dodanych, reklamy innych serwisów www i podawania ich nazwy.
11.12. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
11.13. Zabronione jest korzystanie z publikowanych danych w celach innych niż związanych z przeprowadzeniem transakcji, jak również zabronione jest ich kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.
11.14. Serwis nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne przypadkowe lub pomyłkowe usunięcie ogłoszenia.
11.15. Regulamin ogłoszeń zawiera najważniejsze postanowienia dotyczące umieszczania ogłoszeń.
11.16. Akceptując niniejszy Regulamin, Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 101, poz. 926, z póź. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204, z poź. zm.).

12. Płatności

12.1. Wszelkie opłaty pobierane są na podstawie aktualnego Cennika.
12.2. Wszystkie płatności realizowane są na podstawie faktury pro forma.
12.3. Faktura pro forma jest wystawiana na podstawie zamówienia.
12.4. Cennik podawany jest bez uwzględnienia podatku VAT. Wszystkie opłaty publicznoprawne obciążające świadczenie usług reklamowych będą pokrywane przez Dającego zlecenie.
12.5. Podstawą wystawienia faktury VAT jest wpłynięcie do operatora portalu płatności, zgodnie z fakturą pro forma.
12.6. Realizacja płatnej usługi rozpoczyna się w momencie akceptacji przez administratora i zgłaszającego zgłoszenia. Administrator wysyła fakturę Pro formę a zgłaszający zobowiązuje się do opłacenia w terminie faktury.
12.7. Zamówienie oraz faktura pro forma zostają wysłane pocztą elektroniczną, a po otrzymaniu wpłaty wysyłana jest właściwa faktura do zamówienia.
12.8. Informacje komercyjne będą umieszczane w Serwisie po uregulowaniu należności.
12.9. W przypadku nie uregulowania należności, Serwis zastrzega sobie prawo przekazania sprawy firmie windykacyjnej.
12.10. Odbiorca upoważnia właściciela Serwisu do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
12.11. Odbiorca jest zobowiązany do uregulowania należności w terminie przewidzianym na fakturze pro forma.
12.12. Serwis ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia bez podania przyczyn.
12.13. Serwis uruchomi usługę niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego uruchomienie przelewu bankowego.
12.14. Opłaty za usługi są pobierane z góry.
12.15. Serwis gwarantuje niezmienność ceny Usługi w okresie, za który Usługobiorca dokonał zapłaty.
12.16. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do serwisu w szczególności w przypadkach modernizacji serwisu.
12.17. Usługobiorca ma prawo do wykorzystania informacji pozyskanych w ramach świadczonej Usługi wyłącznie we własnym zakresie. Każde ujawnienie tych informacji wobec osób trzecich, dystrybucja, publikowanie transmisja, bądź prezentowanie w całości lub części stanowi naruszenie praw autorskich. Wykrycie tego procederu skutkuje zablokowaniem usługi i poniesieniem przez Usługobiorcę wszelkich konsekwencji prawno - finansowych.
12.18. Serwis jest wyłączną własnością firmy JK Invest sp z o.o. chronioną prawem. Bezprawne przetwarzanie, powielanie, publikowanie lub używanie do dalszej odsprzedaży stanowi naruszenie - "Prawa autorskiego", "Prawa własności przemysłowej" oraz Kodeksu Karnego. Wykorzystywanie Serwisu na dowolnym polu eksploatacji wymaga zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
12.19. Złamanie ww. postanowień będzie skutkowało natychmiastowym doniesieniem do  prokuratury o popełnieniu przestępstwa, jak również skierowanie sprawy do sądu o przyznanie odszkodowania z tytułu poniesionych strat.

13. Zwolnienie z odpowiedzialności

13.1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jej kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie:
• przerwami w dostawie prądu,
• przerwami pracy serwera nie zależnymi od Zleceniobiorcy,
• jakiego kiedykolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny,
• decyzji lub veta instytucji rządowych,
• umów rządowych lub międzynarodowych,
• strajków lub innych działań protestacyjnych,
• powodzi, pożarów, eksplozji, awarii satelity lub jego systemów naziemnych,
• awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji
• innych przejawów siły wyższej.

14. Postanowienia końcowe

14.1. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania.
14.2. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
14.3. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.
14.4. Użytkownik Serwisu w momencie rejestracji akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, a także każdy uczestnik Forum akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.
14.5. Osoba zamieszczająca w serwisie informacje komercyjne wraz z zawarciem umowy akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
14.6. W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 


SKLEP INTERNETOWY


Nowości w kataloguPARTNERZY SERWISU